Awaaz Do

Friday, April 1, 2011

My Favorites...!

2 comments:

Pranavam Ravikumar a.k.a. Kochuravi said...

1. Shri.Baba Amte

2. Mother Teresa

3. HH Maharaja Balarama Varma

4. Smt.Sukumari (Actress)

5. Dr.SPB

6. Smt. S. Janaki

7. Sri. ONV Kurup

8. Mr. Bean

9. Smt. K.S. Chithra

10. Ms. Shobhana

11. Sri. M.S.V

12. Smt. Nithyasree mahadevan

13. Sri. Srinivas

jayarajmurukkumpuzha said...

aashamsakal......